ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η συνεργασία σας με το πρακτορείο με τον διακριτικό τίτλο New Model με Α.Φ.Μ. 044749184 με αρμόδια την Δ.Ο.Υ Ηλιουπολης που εδρεύει στην Λ. Βουλιαγμένης 70 στην Αργυρούπολη θα πρέπει να γνωρίζετε ότι διέπεται από τους παρακάτω όρους :

1) Κάθε άτομο θα πρέπει να συνεργάζεται με ένα πρακτορείο και μόνο και εφόσον το πρακτορείο μας αναλάβει την εκπροσώπησή σας – γεγονός το οποίο θα αποδεικνύετε με την υπογραφή του παρόντος -  θα συνεργάζεστε πλέον μόνο με αυτό. Σε περίπτωση συνεργασίας σας και με άλλο πρακτορείο η απ’ ευθείας με πελάτη χωρίς την μεσολάβηση μας, τότε θα υπάρχει θέμα αποζημίωσής μας .Στην περίπτωση των ηθοποιών, η αποκλειστικότητα αφορά μόνο δουλειές που έχουν διαφημιστικό σκοπό και σε καμία περίπτωση θέατρο-σινεμά, σήριαλ στην τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο αφορά την υποκριτική, εκτός διαφημίσεων.

2) Για να πάρετε μέρος σε μια φωτογράφηση ή σε μία τηλεοπτική διαφήμιση θα πρέπει να πηγαίνετε σε δοκιμαστικά (castings). Σε όσα περισσότερα πηγαίνετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε για να επιλεγείτε.

3) Για κανένα λόγο δεν μπορεί να αποχωρήσει ο συνεργαζόμενος από τα γυρίσματα προτού να ολοκληρωθεί η εργασία. Εάν το πράξει, τότε θα αναλάβει και το κόστος της ζημίας που θα έχει προκαλέσει.

4) Θα πρέπει να είστε πάντα ακριβείς στην ώρα και στην παρουσία σας στα γυρίσματα και σε καμία περίπτωση δε θα μπορείτε να απουσιάσετε από αυτά, παρά μόνο για λόγους ανώτερης βίας, που θα αποδεικνύεται και εγγράφως και τούτο, διότι στα γυρίσματα συμμετέχουν πλήθος εργαζόμενων διαφόρων ειδικοτήτων και δεν είναι δυνατό να καθυστερούν στην εργασία τους λόγω της πιθανής δικής σας αναιτιολόγητης απουσίας ή καθυστέρησης.

5) Η σχέση που ιδρύεται με τη συνεργασία του πρακτορείου με το μοντέλο, σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαρτημένη, καθώς το μοντέλο προσλαμβάνει το πρακτορείο για να του κλείνει δουλειές και το μοντέλο δε θεωρείται εργαζόμενος του πρακτορείου, επομένως δεν έχει το τελευταίο την υποχρέωση ασφάλισης του μοντέλου, της καταβολής μισθού, δώρων, επιδομάτων κλπ. Το πρακτορείο μεσολαβεί για την ανάληψη εργασίας από το μοντέλο και η λήψη της αμοιβής του μοντέλου θα γίνεται από το πρακτορείο και μόνο, αφού προηγουμένως το μοντέλο εκδώσει τη σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών του προς το πρακτορείο. Σε περίπτωση δε περιστασιακής απασχόλησης του μοντέλου στον χώρο και εάν δεν τηρεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών, θα αμείβεται από το πρακτορείο αφού εκείνο του εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό. Ρητά συνομολογείτε ότι σε περίπτωση μη καταβολής των χρημάτων για λογαριασμό του μοντέλου από την εκάστοτε εταιρεία παραγωγής στο πρακτορείο, το πρακτορείο δεν έχει την υποχρέωση της καταβολής τους προς τα μοντέλα.

6) Οι πληρωμές των μοντέλων γίνονται όταν το πρακτορείο πληρωθεί από τον πελάτη και αφού έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία εργασίας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στον χώρο της τηλεόρασης και των φωτογραφήσεων οι πληρωμές γίνονται αρκετά αργά όπως ισχύει και για όλους τους γνωστούς ηθοποιούς και μοντέλα. Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση, οι φωτογραφήσεις, τα σήριαλ, η πασαρέλα και τα speakage πληρώνονται κατά μέσο όρο στους 8-12 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, αν το μοντέλο δεν έχει πληρωθεί, τότε και το πρακτορείο δεν έχει πληρωθεί. Η πρώτη επικοινωνία με το πρακτορείο για την πληρωμή τους θα πρέπει να γίνεται την πρώτη Παρασκευή έκαστου μηνός και 10,00-12,00 το πρωί, αφού περάσουν προηγουμένως τουλαχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία του γυρίσματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για γύρισμα το οποίο έγινε τον Δεκέμβριο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνεί με το πρακτορείο σε ώρες από 10.00 – 12.00 την πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία και ώρα πληρωμής με sms το οποίο θα στέλνεται στα κινητά των μοντέλων 4 εβδομάδων αργότερα από την πρώτη Παρασκευή του μήνα και μόνο όταν το πρακτορείο έχει πληρωθεί από τον πελάτη. Το πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει τις πληρωμές για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο. Τον Αύγουστο το πρακτορείο παραμένει κλειστό.

Πέρα των ως άνω γενικών όρων, ειδικά για τα ανήλικα μοντέλα, προβλέπονται επιπλέον τα εξής :

1) Ο κηδεμόνας του κάθε ανήλικου μοντέλου θα πρέπει να τηρεί αρχείο με τις ημερομηνίες των castings, που το ανήλικο λαμβάνει μέρος.

2) Το κάθε ανήλικο μοντέλο, θα πρέπει να αποδέχεται να λαμβάνει μέρος ακόμη και σε γυρίσματα όπου θα παρουσιάζεται στο βάθος της εικόνας (background), προκειμένου να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να προταθεί από το πρακτορείο για κάτι καλύτερο και να επιλεγεί και από τον διαφημιζόμενο. Το πρακτορείο και μόνο θα κρίνει πότε το ανήλικο θα είναι έτοιμο για πιο προβεβλημένο ή πρωταγωνιστικό ρόλο.

 

Τέλος ρητά συμφωνείτε και διευκρινίζεται ότι με το παρόν συμφωνητικό δεν δημιουργείται σχέση εξαρτημένης εργασίας του μοντέλου με το πρακτορείο και άρα ουδεμία υποχρέωση ασφάλισης του μοντέλου έχει το πρακτορείο ή καταβολής μισθού, επιδομάτων, δώρων και λοιπά. Το μοντέλο υποχρεούται να κάνει έναρξη επαγγέλματος και να ασφαλίζεται κατά τις οικείες διατάξεις περί ασφαλίσεως εργαζομένων.

Συναινώ σε όλους τους όρους σχετικά με την Προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτοί αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Πρακτορείου στην κατηγορία Privacy Policy (GDPR)

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι κύριοι και αφού ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ και κατανόησα πλήρως αυτούς και τους αποδέχομαι.